Blog

Dotacje unijne przygotowane m.in. dla młodych przedsiębiorców, zostały starannie pogrupowane w tzw. Programy Operacyjne, które opisują kto i na co może dostać środki unijne, precyzują bardzo szczegółowo zakres i kryteria wsparcia. Ale co z tymi, którzy nie wpisują się w wytyczne programów, a chcą założyć bądź rozwinąć własną firmę? Specjalną formą wsparcia dla nich jest inicjatywa JEREMIE.

Czytaj więcej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to szansa dla firm i naukowców na nawiązanie współpracy i stworzenie wspólnie przełomowych rozwiązań. To także 8,6 mld euro, czyli niemal 36 mld zł, na tworzenie innowacji w Polsce. Będą z nich mogły skorzystać firmy (zwłaszcza te małe  i średnie), uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe.

Czytaj więcej

Wiele osób, które interesuje się tematyką wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej bardzo często zadaje pytanie, czy dotacje trzeba zwracać, a jeśli tak to jakie okoliczności muszą ku temu zaistnieć? Otóż generalnie z założenia dotacje unijne są pomocą bezzwrotną. Unia Europejska przyznaje pomoc beneficjentom, którzy jej zdaniem tego potrzebują.

Czytaj więcej