Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia

Mlodzi-ludzie

26 maj Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na założenie własnej firmy dla osób do 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Termin składania wniosków: 22.06-26.06.2015

Kwota dofinansowania: 24 329,34 zł

Dla kogo?

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
 3. Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
 4. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne – publiczne lub niepubliczne – w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
 5. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Maksymalna kwota dofinansowania?

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, które w I kwartale 2015 roku wyniosło 4054,89zł, czyli 24 329,34 zł.

Termin składania wniosków?

Wnioski wraz z Biznesplanem należy składać w dniach 22-26. czerwca 2015r.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć.

W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Skynity Consulting.

Brak komentarzy

Przykro nam, ten formularz komentarza jest zamknięty.