Biznesplany

Podejmujemy się zadania stworzenia profesjonalnego Biznesplanu na miarę nowopowstającej firmy, a także firmy już istniejącej, która ma w planach rozwój swojej działalności, bądź chce ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Regionalnych Programów Operacyjnych bądź programów pomocowych na rozwinięcie działalności.

 • Dokonamy analizy firmy oraz jej produktów.
 • Przeprowadzimy analizę rynku oraz grupy docelowej – Klientów.
 • Stworzymy analizę SWOT – szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron.
 • Zaproponujemy strategię marketingową oraz dostępne źródła finansowania.
 • Wykonamy plan finansowy oraz prognozy na kolejne lata, wraz z analiza efektywności.

Skontaktuj się z Nami, pomożemy Ci stworzyć biznesplan na miarę.

Nasza oferta

Podejmujemy się zadania stworzenia profesjonalnego Biznesplanu nowopowstającej firmy, a także firmy już istniejącej, która ma w planach rozwój swojej działalności, bądź chce ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Regionalnych Programów Operacyjnych bądź programów pomocowych na rozwinięcie działalności.

Biznesplan tworzymy na miarę i z indywidualnym uwzględnieniem szczegółów współpracy.

Cena uzależniona jest od skali trudności, czasu realizacji biznesplanu, a także poziomu zaangażowania pomysłodawcy i zakresu współpracy.

Biznesplan

Cena
od 2500 PLN*

Cena zawiera

 • Analizę firmy i jej produktów
 •  Analizę rynku
 •  Analizę grupy docelowej - klientów
 •  Analizę SWOT
 •  Opis strategii marketingowej
 •  Opis dostępnych źródeł finansowania
 •  Plan finansowy oraz prognozy
 •  Analizę efektywności
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT