Fundusz Pożyczkowy Jeremie

JEREMIE (z ang. Joint European Resources for Micro- to Medium Enterprises) –  to  inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą, czyli tzw. start-upów, w formie wsparcia pozadotacyjnego, czyli kredyty, pożyczki, poręczenia, a także inne instrumenty kapitałowe, na bardzo preferencyjnych warunkach.

DO KOGO SKIEROWANA JEST INICJATYWA JEREMIE?

 • Dla mikro firm z woj. mazowieckiego do 24 m-cy od daty rejestracji ich działalności, niezależnie od formy prawnej czy sposobu rozliczania z fiskusem
 • Dla osób fizycznych, które dopiero planują zarejestrować firmę i chciałyby pozyskać środki na jej uruchomienie w woj. mazowieckim

Z pomocy mogą skorzystać głównie te przedsiębiorstwa, które rozpoczynają swoją działalność czyli tzw. start up’y, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • nie posiadają wystarczających środków na realizację projektu,
 • zatrudniają od 1 do 250 osób,
 • prowadzą działalność w województwie, które jest zaangażowane w projekt Jeremie.

Jest to najtańsza tego typu forma zabezpieczenia kredytu – komercyjne poręczenia niosą za sobą zdecydowanie większe koszty. Pamiętajmy jednak o tym, że pożyczkobiorca musi jednak posiadać zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAC Z POZYCZKI JEREMIE?

 • Pożyczki udzielane są w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł
 • Okres spłaty do 60 m-cy
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 m-cy (karencja wlicza się do okresu spłaty)
 • Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania, na zasadach de minimis, w wysokości 2% w skali roku
 • Raty równe
 • Brak prowizji za udzielenie pożyczki 

NA CO MOŻEMY PRZEZNACZYĆ WSPARCIE Z INICJATYWY JEREMIE?

Otrzymana pomoc musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności firmy, w tym w szczególności:

 • finansowanie inwestycji;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • zakup wyposażenia ( maszyn, urządzeń, sprzętu, w tym zakup środków transportu) związanego bezpośrednio z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
 • informatyzację przedsiębiorstwa,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Nie można z niej natomiast sfinansować:

 • bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • celów konsumpcyjnych,
 • spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych,
 • spłaty innych zobowiązań (np. publiczno-prawnych),
 • współfinansowanie wydatków z innych programów unijnych lub krajowych.

WOJEWÓDZTWA ZAANGAŻOWANE W PROJEKT JEREMIE:

Jeremie

 

 • woj. zachodniopomorskie
 • woj. pomorskie
 • woj. wielkopolskie
 • woj. dolnośląskie
 • woj. łódzkie
 • woj. mazowieckie

 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE ZE WSPARCIA JEREMIE:

 • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje;
 • korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP w tym tzw. start-upów;
 • elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy);
 • indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy;
 • elastyczność w spłacie;
 • szybki proces decyzyjny.

JEREMIE to nie tylko ogromna szansa na rozwój firm. W nowej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020, to właśnie zwrotne instrumenty finansowe mają zastąpić w dużej części  dotacyjny system wsparcia przedsiębiorców z poprzedniej perspektywy. Warto dobrze się zastanowić nad tego typu wsparciem, bo nie rzadko, okazuje się ono atrakcyjnym wsparciem dla przedsięwzięć, które nie znajdują odzwierciedlenia w Programach Operacyjnych, a które mają duży potencjał powodzenia. Ważne jest więc nabranie doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, tak abyśmy nowe fundusze unijne mogli zacząć wykorzystywać od samego początku.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w Pozyskaniu Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Jeremie. Pomożemy przeanalizować pomysł biznesowy, napisać wniosek aplikacyjny, aby uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie  lub rozwój firmy z Funduszu Pożyczkowego Jeremie, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków w okresie realizacji projektu.

Pomoc w przygotowaniu wniosku o pożyczkę JEREMIE

Cena
od 1200 PLN*

Cena zawiera

 • Analiza pomysłu biznesowego
 • weryfikację kryteriów
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • załączników do wniosku aplikacyjnego
 • Skompletowanie koniecznych dokumentów
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT