Bon stażowy

Pracodawca, który na okres 6 miesięcy przyjmie na staż osobę bezrobotną, a później zatrudni ją na okres kolejnych 6 miesięcy, po jego zakończeniu otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł. Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

KTO MOŻE PRZYJĄĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ NA STAŻ?

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

ILE CZASU MOŻE TRWAĆ STAŻ?

Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku gdy bezrobotny nie ma ukończonego 30. roku życia na okres do 12 miesięcy.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY PRZYJĄĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ NA STAŻ?

Należy zacząć od złożenia wniosku o organizację stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy. W okresie 30 dni od złożenia wniosku dostaniesz zwrotną informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku.

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz ze starostą umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.

UMOWA OKREŚLA W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • dane osoby kierowanej na staż,
  • dane opiekuna osoby bezrobotnej,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
  • Twoje zobowiązanie do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

Dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na staż?

  • zyskujesz pracownika, z którym nie nawiązujesz stosunku pracy – nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawuje starosta,
  • zyskujesz pracownika, któremu nie wypłacasz wynagrodzenia – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

Nasza oferta

Firmom i osobom zainteresowanym skorzystaniem z oferty zatrudnienia stażystów oferujemy pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosku.

Pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosku

Cena
500 PLN*

Cena zawiera

  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego
  • udzielenie wskazówek związanych z poprawnym skompletowaniem i złożeniem dokumentacji w Urzędzie Pracy
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT