NABÓR DLA FIRM SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

szkolenia pcs

15 lip NABÓR DLA FIRM SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Już 31.07 rusza nabór do konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego z Osi Priorytetowej 8 – Edukacja i Działania 8.2 – Uczenie się przez całe życie.

Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK (technologi i komunikacji) oraz językowych.

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Organizacja szkoleń obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i nauka przebiega w grupach liczących
nie więcej niż 12 uczestników.

 Kto może ubiegać się o dotację?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy oświatowej.

Termin składania wniosków?

31.07.2015 – 13.08.2015

.

Poziom dofinansowania?

90% kosztów kwalifikowanych.

Do realizacji projektu wymagane jest wniesienie 10% wkładu własnego.

Minimalna kwota projektu: 50 000zł

 

 Ogólna pula środków przeznaczona na ten cel?

15 655 793 zł

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą SKYNITY CONSULTING.

 

Brak komentarzy

Przykro nam, ten formularz komentarza jest zamknięty.